Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. a. Trình tự thực hiện: – Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo…

Xem tiếp...

Đối tác nước ngoài