Warning: session_start() [function.session-start]: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_jt49cpkutebli032s0qvj04r43, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/shoacha03mo/public_html/wp-content/themes/chemistry/lib/ubcommerce/ubcommerce.php on line 82
Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong
  • Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong
  • Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong
  • Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong
  • Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong

Hóa Chất Thí Nghiệm XiLong

0 dựa trên 0 phiếu

Mã sản phẩm: XiLong

Xuất xứ: Trung Quốc

Trong kho: Còn hàng

Danh mục:

MUA NGAY

Liên hệ để có GIÁ TỐT NHẤT

Ms.Thu Hương: 0908.96.86.82

Mr. Phú: 090.1446.090

Mr. Thuận: 0909.63.02.61

Mr. Đạt : 0903 053 018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ THUẬN LỘC PHÁT

quý khách vui lòng liên hệ công ty để có giá tốt nhất

TTTÊN HÀNGCÔNG THỨCQUY CÁCH 
11,1,1-TrichloroethaneC2H3Cl3CP500ml 
21,10-PhenanthrolineC12H8N2.H2OAR5g 
31,2-DichloroethaneCH2ClCH2ClAR500ml 
41,4-Dioxane(C2H4)2O2AR500ml 
51-NaphtholC10H8OAR25g 
62-ButanoneC4H8OAR500ml 
72-NaphtholC10H7OHAR100g 
85-Sulfosalicylic acidC7H6O6S·2H2OAR100g 
98-HydroxyquinolineC9H7NOAR25g 
10Acetaldehyde 40%CH3CHOAR500ml 
11Acetic acid glascialCH3COOHAR500ml 
12AcetoneCH3COCH3AR500ml 
13AcetonitrileCH3CNAR500ml 
14Alizarin redC14H8O4IND25g 
15Aluminium nitrateAl(NO3)3·9H2OAR500g 
16Aluminium oxideAl2O3AR500g 
17Aluminium powder 200AlAR500g 
18Aluminium sheetAlCP250g 
19Aluminium sulfate octadecahydrateAl2(SO4)3·18H2OAR500g 
20Aluminum chloride hexahydrateAlCl3·6H2OAR500g 
21Aluminum hydroxideAl(OH)3AR500g 
22Aminobenzensulfonic acid(A.sulfanilic)C6H7NO3SAR100g 
23Ammonia solutionNH3AR500ml 
24Ammonium acetateCH3COONH4AR500g 
25Ammonium aluminium sulphateNH4AlSO4AR500g 
26Ammonium carbonate(NH4)2CO3AR500g 
27Ammonium chlorideNH4ClAR500g 
28Ammonium citrate tribasicC6H17N3O7AR500g 
29Ammonium dihydrogen phosphateNH4H2PO4AR500g 
30Ammonium ferric citrateFeC6H5O7.NH4OH;C6H10FeNO8AR500g 
31Ammonium fluoride NH4FAR250g 
32Ammonium hydrogen carbonateNH4HCO3AR500g 
33Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate(NH4)2Fe(SO4)2·6H2OAR500g 
34Ammonium iron(Ⅲ)sulfate dodecahydrateNH4Fe(SO4)2•12H2OAR500g 
35Ammonium molybdate(NH4) 6Mo7O24·4H2OAR500g 
36Ammonium nitrateNH4NO3AR500g 
37Ammonium oxalate(NH4)2C2O4AR500g 
38Ammonium persulfate(NH4)2S2O8AR500g 
39Ammonium phosphate(NH4)3PO4AR500g 
40Ammonium sulfate(NH4)2SO4AR500g 
41Ammonium thiocyanate (Am sulfocyanua)NH4SCNAR500g 
42AnilineC6H5NH2AR500g 
43Antimony Potassium tartaratC8H4K2O12Sb2.3H2OAR500g 
44Barium carbonateBaCO3AR500g 
45Barium chloride dihydrateBaCl2·2H2OAR500g 
46Barium hydroxideBa(OH)2.8H2OAR500g 
47Barium nitrateBa(NO3)2AR500g 
48Barium sulfateBaSO4AR500g 
49BenzaldehydeC6H5CHOAR500ml 
50BenzeneC6H6AR500ml 
51Benzoic acidC6H5COOHAR250g 
525Benzyl alcoholC7H8OAR500ml 
53Bismuth nitrateBi(NO3)3.5H2OAR500g 
54Bismuth oxideBi2O3AR250g 
55Boric acidH3BO3AR500g 
56Bromcresol greenC21H14O5Br4SIND10g 
57Bromine solution3%Br2AR500ml 
58Bromocresol purpleC21H16Br2O5SIND10g 
59Bromophenol blueC19H10O5Br4SIND25g 
60Bromothymol blueC27H28Br2O5SIND10g 
61ButyraldehydeC4H8OCP500ml 
62Cadmium chlorideCdCl2·2 H2OAR100g 
63Cadmium nitrateCd(NO3)2·4H2OAR100g 
64Cadmium oxideCdOAR250g 
65Cadmium sulfateCdSO4AR100g 
66Calcium acetateCa(CH3COO)2AR250g 
67Calcium carbonateCaCO3AR500g 
68Calcium chloride anhydrousCaCl2AR500g 
69Calcium chloride dihydrateCaCl2.2H2OAR500g 
70Calcium dihydrogen phosphateCa(H2PO4)2·H2OAR500g 
71Calcium fluorideCaF2AR500g 
72Calcium hydroxideCa(OH)2AR500g 
73Calcium nitrateCa(NO3)2·4H2OAR500g 
74Calcium oxideCaOAR500g 
75Calcium phosphateCa3(PO4)2AR500g 
76Calcium sulfate anhydrousCaSO4AR250g 
77Carbon disulfideCS2AR500ml 
78Carbon tetrachlorideCCl4AR500ml 
79Charcoal active(powder) (Than hoạt tính)CAR500g 
80Chromic anhydride(Chromium trioxide)CrO3AR500g 
81Chromium III chlorideCrCl3AR500g 
82Citric acid monohydrateC6H8O7AR500g 
83Cobalt nitrate hexahydrateCo(NO3)2·6H2OAR100g 
84Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrateCoCl2·6H2OAR100g 
85Cobaltous sulfate heptahydrateCoSO4·7H2OAR100g 
86Congo redC32H22N6Na2O6S2AR25g 
87Copper (II) chloride dihydrateCuCl2.2H2OAR 500g 
88Copper nitrateCu(NO3)2AR500g 
89Copper powderCuAR500g 
90Copper(Ⅰ) chlorideCuClAR500g 
91Copper(Ⅱ)oxide powderCuOAR500g 
92Copper(II)sulfate pentahydrateCuSO4·5H2OAR500g 
93Cresol redC21H17NaO5SIND25g 
94Crystal violetC25H30ClN3IND25g 
95Cupric acetateCu(CH3COO)2AR500g 
96Cupric sulfate anhydrousCuSO4AR500g 
979CyclohexaneC6H12AR500ml 
98CyclohexanolC6H12OAR500ml 
99Dextrin(C6H10O5)n.H2OAR500g 
100DichloromethaneCH2Cl2AR500ml 
101DiethanolamineC4H11NO2AR500ml 
102Diethylene glycolHOCH2CH2OCH2CH2OHAR500ml 
103DimethylglyoximeC4H8N2O2AR25g 
1041DiphenylamineC12H11NAR100g 
105di-Potassium hydrogen phosphateK2HPO4·3H2OAR500g 
106Disodium hydrogen phosphate dodecahydrateNa2HPO4·12H2OAR500g 
107Disodium tetraborate decahydrateNa2B4O7·10H2OAR500g 
108EthanolC2H5OHAR500ml 
109EthanolamineHOCH2CH2NH2AR500ml 
110Ethyl acetateC2H5CH3COOAR500ml 
111Ethyl ether(CH3CH2)2OAR500ml 
112Ethylene glycolC2H6O2AR500ml 
113Ethylenediamine tetraacetic acidC10H16N2O8AR250g 
114Ethylenediamine tetraacetic acid disodium saltC10H14N2O8 Na2·2H2OAR250g 
115Ferric nitrateFe(NO3)3AR500g 
116Ferric oxideFe2O3AR500g 
117Ferric sulfateFe2(SO4)3AR500g 
118Ferric trichloride anhydrousFeCl3AR500g 
119Ferrous sulphideFeSAR500g 
120Formaldehyde solutionHCHOAR500ml 
121Formic acidHCOOHAR500ml 
122Fuchsin acideC20H17N3Na2O9S2IND25g 
123Fuchsin basicC20H20CIN3IND25g 
124Gentian violetC25H30CIN3BS25g 
125GlucoseC6H12O6.H2OAR500g 
126Glycerol (Glycerin)HOCH2CHOHCH2OHAR500ml 
127GlycineC2H5NO2BR100g 
128HexamethylenetetramineC6H12N4AR500g 
129Hydrochloric acidHClAR500ml 
130Hydrochloric acidHClAR500ml 
131Hydrogen peroxide30%H2O2AR500ml 
132HydroquinoneC6H4(OH)2AR250g 
133Hydroxylamine hydrochlorideNH2OH·HCL100g 
134Hydroxylamine hydrochlorideNH2OH·HCLAR25g 
135IodineI2AR250g 
136Indigo carmineC16H10N2O8S2.2NaAR25g 
137Iron(Ⅱ) sulfate heptahydrateFeSO4·7H2OAR500g 
138Iron(Ⅲ)chloride hexahydrateFeCl3·6H2OAR500g 
139Iron(II)chloride tetrahydrateFeCl2.4H2OAR500g 
140Iso amyl alcohol(CH3)2CHCH2CH2OHAR500ml 
141Iso OctaneC8H18AR500ml 
142iso-butyl alcohol(CH3)2CHCH2OHAR500ml 
143Isopropyl alcohol (2-Propanol)CH3CHOHCH3AR500ml 
144L(+)-Tartaric acidC4H6O6AR500g 
145Lactic acidC3H6O3AR500ml 
146LactoseC12H22O11·H2OAR500g 
147L-Ascorbic acid (Vitamin C)C6H8O6AR25g 
148L-CysteineC3H7NO2SBR5g 
149Lead nitratePb(NO3)2AR500g 
150Lead oxide yellowPbOAR500g 
151Lead(II) acetate trihydratePb(CH3COO)2.3H2OAR500g 
152Lead(II) acetate trihydratePb(CH3COO)2.3H2OAR500g 
153Lead(II)acetate basicPb(CH3COO)2·Pb(OH)2AR500g 
154L-Glutamic acidC5H9NO4BR100g 
155Magnesium carbonate basic(MgCO3)4Mg(OH)2.5H2OAR250g 
156Magnesium chloride hexahydrateMgCl2.6H2OAR500g 
157Magnesium hydroxideMg(OH)2AR100g 
158Magnesium nitrateMg(NO3)2AR500g 
159Magnesium oxideMgOAR250g 
160Magnesium stearateMg(C17H35COO)2CP250g 
161Magnesium SulfateMgSO4.7H2OAR500g 
162Malachite greenC23H25ClN2CP25g 
163Malic acidC4H6O5AR25g 
164Manganese acetateMn(CH3COO)2·4H2OAR500g 
165Manganese carbonateMnCO3AR500g 
166Manganese chloride tetrahydrateMnCl2·4H2OAR500g 
167Manganese dioxideMnO2AR250g 
168Manganese sulfate monohydrateMnSO4·H2OAR500g 
169MannitolCH2(OH)(CHOH)4CH2OHAR100g 
170MethanolCH3OHAR500ml 
171Methyl orangeC14H14N3NaO3SAR25g 
172Methyl redC15H15N3O2IND25g 
173Methylene blueC16H18N3SClInd25g 
174MonochlorobenzeneC6H5ClAR500ml 
175MurexideC8H8N6O6IND25g 
176N,N.Dimethyl anilineC8H11NAR500ml 
177n-Butyl acetateCH3COO(CH2)CH3AR500ml 
178n-butyl alcohol (n-Butanol)C4H9OHAR500ml 
179n-Butyric acidCH3CH2CH2COOHAR500ml 
180n-HexaneCH3(CH2)4 CH3AR500ml 
181Nickel nitrateNi(NO3)2·6H2OAR500g 
182Nickel sulfateNiSO4·6H2OAR500g 
183NinhydrinC9H6O4AR5g 
184Nitric acidHNO3AR500ml 
185n-PentaneC5H12AR500ml 
186n-propanolC3H8OAR500ml 
187Oleic acidC18H34O2AR500ml 
188Oxalic acid dihydrateH2C2O4.2H2OAR500g 
189Paraffin liquid CP500ml 
190Perchloric acidHClO4AR500ml 
191Pertroleum ether (30-60) AR500ml 
192Pertroleum ether 60-90 AR500ml 
193peptone 250g 
194PhenolC6H5OHAR500g 
195Phenol phthaleinC2OH14O4IND25g 
196PhenylhydrazineC6H8N2AR500ml 
197Phosphoric acidH3PO4AR500ml 
198Phosphorus, redP4AR500g 
199Picric acidC6H3N3O7AR25g 
200Potassium aluminum sulfateKAl(SO4)2AR500g 
201Potassium BiphtalateC8H5KO4AR500g 
202Potassium bromateKBrO3AR500g 
203Potassium bromideKBrAR500g 
204Potassium carbonate crystalK2CO3·1.5 H2OAR500g 
205Potassium chlorateKClO3AR500g 
206Potassium chlorideKClAR500g 
207Potassium chromateKCrO4AR500g 
208Potassium dichromateK2Cr2O7AR500g 
209Potassium dihydrogen phosphateKH2PO4AR500g 
210Potassium ferricyanideK3Fe(CN)6AR500g 
211Potassium ferrocyanideK4Fe(CN)6.3H2OAR500g 
212Potassium fluoride dihydrateKF·2H2OAR500g 
213Potassium hydrogen carbonateKHCO3AR500g 
214Potassium hydroxideKOHAR500g 
215Potassium iodineKIAR500g 
216Potassium nitrateKNO3AR500g 
217Potassium nitriteKNO2AR500g 
218Potassium oxalateK2C2O4AR500g 
219Potassium perchlorateKClO4AR500g 
220Potassium permanganateKMnO4AR500g 
221Potassium persulfateK2S2O8AR500g 
222Potassium sodium tactrate tetrahydrateC4H4O6KNa·4H2OAR500g 
223Potassium sulphatenaojAR500g 
224Potassium thiocyanate ( K-sulfocyanure)KSCNAR500g 
225PyridineC5H5NAR500ml 
226Salicylic acidC6H4(OH)COOHAR250g 
227sec-ButanolC4H10OAR500ml 
228Silica gel self indicatormSiO2·nH2OCP500g 
229Silicon dioxideSi-O2AR500g 
230Silver nitrateAgNO3AR100g 
231Silver sulfateAg2SO4AR100g 
232Sodium acetate anhydrousCH3COONaAR500g 
233Sodium acetate trihydrousNaCH3COO.3H2OAR500g 
234Sodium benzoateC7H5 O2NaAR250g 
235Sodium bromideNaBrAR500g 
236Sodium carbonate anhydrousNa2CO3AR500g 
237Sodium chlorideNaClAR500g 
238Sodium dihydrogen phosphate,dihydrateNaH2PO4·2H2OAR500g 
239Sodium fluorideNaFAR500g 
240Sodium hexametaphosphate(NaPO3)6AR500g 
241Sodium hydrogen carbonateNaHCO3AR500g 
242Sodium hydrogen sulfiteNaHSO3AR500g 
243Sodium hydroxideNaOHAR500g 
244Sodium hypochlorite  solutionNaOClAR500ml 
245Sodium molybdateNa2MoO4 ·2H2OAR500g 
246Sodium nitrateNaNO3AR500g 
247Sodium nitriteNaNO2AR500g 
248Sodium oxalateNa2C2O4AR500g 
249Sodium peroxideNa2O2AR500g 
250Sodium pyrosulfite(Sodium metabisulfite)Na2S2O5AR500g 
251Sodium salicylateC7H5NaO3AR250g 
252Sodium silicate crystlNa2SiO3·9H2OAR500g 
253Sodium sulfate anhydrousNa2SO4AR500g 
254Sodium sulfide nonahydrateNa2SAR500g 
255Sodium sulfite anhydrousNa2SO3AR500g 
256Sodium thiosulfate pentahydrateNa2S2O3·5H2OAR500g 
257Solochrome black TC20H12N3NaO7SIND25g 
258Stannous chlorideSnCl2·2H2OAR500g 
259Starch solube AR500g 
260Stearic acidC18H36O2AR500g 
261Strontium nitrateSr(NO3)2AR500g 
262Succinic acid(CH2COOH)2AR100g 
263SucroseC12H22O11AR500g 
264Sulfamic acid ( Amidosulfuric)H3NO3SAR100g 
265Sulfur sublimedSCP500g 
266Sulfuric acidH2SO4AR500ml 
267tert-Butyl alcohol(CH3)3COHAR500ml 
268TetrahydrofuranC4H8OAR500ml 
269Thiamine hydrochloride (B1)C12H17ClN4OS.HClBR25g 
270ThioureaH2NCSNH2AR500g 
271Thymol blue, indicatorC27H30O5SAR25g 
272thymolphthalein, indicatorC28H30O4AR25g 
273TolueneC6H5CH3AR500ml 
274Trichloroacetic acidCCl3.COOHAR500g 
275TrichloroethyleneC2HCl3AR500ml 
276Trichloromethane (Chloroform)CHCl3AR500ml 
277TriethanolamineC6H15NO3AR500ml 
278Trisodium citrate dihydrateC6H5Na3O7.2H2OAR500g 
279Trisodium phosphate dodecahydrateNa3PO4·12H2OAR500g 
280Tween 20 CP500ml 
281Tween 80 CP500ml 
282Urea AR500g 
283Vaseline white SG500g 
284XyleneC6H4(CH3)2AR500ml 
285Zinc acetate dihydrateZn(CH3COO)2.H2OAR500g 
286Zinc chlorideZnCl2AR500g 
287Zinc granularZnAR500g 
288Zinc nitrate hexahydrateZn(NO3)2·6H2OAR500g 
289Zinc oxideZnOAR500g 
290Zinc powderZnAR500g 
291Zinc sulfate  heptahydrateZnSO4·7H2OAR500g 

Đối tác nước ngoài


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_jt49cpkutebli032s0qvj04r43, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session) in Unknown on line 0