Warning: session_start() [function.session-start]: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_73imgpsv4g6hbh1m16v8kopqj1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/shoacha03mo/public_html/wp-content/themes/chemistry/lib/ubcommerce/ubcommerce.php on line 82
Danh mục Hóa chất Thí nghiệm XiLong Giá Rẻ Nhất HCM
  • Danh mục Hóa chất Thí nghiệm – Tinh khiết – Phân tích: Hãng XiLong -Trung Quốc
  • Danh mục Hóa chất Thí nghiệm – Tinh khiết – Phân tích: Hãng XiLong -Trung Quốc

Danh mục Hóa chất Thí nghiệm – Tinh khiết – Phân tích: Hãng XiLong -Trung Quốc


Notice: Undefined variable: total_star in /home/shoacha03mo/public_html/wp-content/themes/chemistry/template-parts/single-product.php on line 79
4.5 dựa trên 2 phiếu

Mã sản phẩm: SO0001

Xuất xứ: XILONG -TRUNG QUỐC

Trong kho: Còn hàng

Danh mục: ,

MUA NGAY

Liên hệ để có GIÁ TỐT NHẤT

Ms.Thu Hương: 0908.96.86.82

Mr. Phú: 090.1446.090

Mr. Thuận: 0909.63.02.61

Mr. Đạt : 0903 053 018

DANH MỤC HÓA CHẤT TINH KHIẾT HÃNG XILONG -TRUNG QUỐC

Kẽm oxitZnOAR 500g 
Axit ClohydricHClAR 500ml 
Kali floruaKF.2H2OAR 500g 
Kali cacbonatK2CO3.1/2H2OAR 500g 
Natri kim loạiNaCP 250g 
Etylen Điamin(NH2CH2)2CP 500g 
A.PecloricHClO4AR 500ml 
Kali iođuaKIAR 500g 
Natri selenitNa2SeO3AR 50g 
Kali photphat dibasicK2HPO4AR 500g 
Dimetylfocmamit(CH3)2HCONAR 500ml 
Metyl đỏC15H15N3O2AR 25g 
Congo đỏC32H22N6Na2O6S2Ind 25g 
L­ưu huỳnh bộtSCP 500g 
Sắt II sunphatFeSO4.7H2OAR 500g 
Bitmut nitratBi(NO3)2.5H2OAR 500g 
Bromo thymol xanhC27H28Br2O5SInd 10g 
Natri silicat tinh thểNa2SiO3.9H2OAR 500g 
Ete dầu hoả 30-60JHDAR 500ml 
PiriddinC5H5NCP 500ml 
Bari cacbonatBaCO3AR 500g 
Indigo cacminC16H8N2Na2O8S2Ind 25g 
Natri bisunphitNaHSO3AR 500g 
A.OleicC18H34O2AR 500ml 
Kali cromatK2CrO4AR 500g 
GlyxinNH2CH2COOHBR 100g 
ClobenzenC6H5ClCP 500ml 
n-HeptanC7H16AR 500ml 
Lysin AR 5g 
SPAN80C22H44O6LR 500ml 
A.Xitric tinh thểC6H8O7.H2OAR 500g 
Amoni sunphat(NH4)2SO4AR 500g 
UreNH2CONH2AR 500g 
MurexitC8H8O6S6Ind 25g 
Amoni hydroxitNH4OHAR 500ml
 
FocmalinHCHOAR 2500ml 
Natri hypôphôtphitNaH2PO2CP 500g 
Bari nitratBa(NO3)2.H2OAR 500g 
A.ButyricC3H9COOHAR 250ml 
A.TungstophotphoricH4SiO4(W3O9)4H4O40SiW12AR 100g 
PiriddinC5H5NAR 500ml 
Natri axetat khanNaCH3COOAR 500g 
PhenolC6H5OHAR 500g 
Kali hyhtalatC8H5KO4PT 100g 
PyrogalonC6H3(OH)3AR 100g 
HydroxylaminNH2.OH.HClAR 25g 
Bari cromatBaCrO4AR 500g 
Alizarin vàng GGC13H8N3NaO5Ind 25g 
ToluidinC7H9NCP 500ml 
1,1,2,2 TetracloetanC2H2Cl4AR 100ml 
XyclohexanolC6H11OHAR 500ml 
Tinh bột tan(C6H10O5)nAR 500g 
A.FlohydricHFAR 500ml 
Amoni photphat monobassicNH4H2PO4AR 500g 
Metyl isobutyl xetonC6H12OAR 500ml 
Bromocresol xanhC21H14Br4O5SInd 5g 
Kali sunphatK2SO4AR 500g 
Natri axetat tinh thểNaCH3COO.3H2OAR 500g 
Amoni axetatNH4CH3COOAR 500g 
CalceinC30H24N2Na2O13AR 10g 
anpha NaptolC10H8OAR 100g 
GlyxerinC3H8O3AR 500ml
 
A.CromotropicC10H8O3SAR 25g 
Sắt III sunphatFe2(SO4)3.xH2OAR 500g 
Kali flosilicatK2SiF6CP 500ml 
Amoni oxalat(NH4)2C2O4.H2OAR 500g 
A.Axetic 36%CH3COOHAR 500ml 
Kali nitritKNO2AR 500g 
DCPCa2HPO4AR 500g 
Benzoyl peroxitC14H1004AR 500g 
ThionylcloruaCl2OSCP 500ml 
NaftalenC10H8AR 250g 
Đồng II cloruaCuCl2.2H2OCP 500g 
Đồng bộtCuAR 500g 
Liti hydroxitLiOH.H2OAR 500g 
Natri nitratNaNO3AR 500g 
Sodium fluoaluminateNa3AlF6CP 500g 
Natri bisunphatNaHSO4.H2OAR 500g 
Stronti sunphatSr(SO4)AR 500g 
A.LacticC6H6O3AR 500ml
 
Etyl axetatCH3COOC2H5AR 500ml 
ThymolC10H14OAR 25g 
Pepton BR 500g 
PEG4000 CP 500g 
Amoni vanadatNH4VO3AR 100g 
Metyl isobutyl cacbinolC6H14OAR 500ml 
Bari hydroxitBa(OH)2.8H2OCP 500g 
Mangan cloruaMnCl2.4H2OAR 500g 
A.OxalicH2C2O4.2H2OAR 500g
 
A.Crom xanh đenC16H9N2Na3O12S3AR 10g 
Natri rodizonat CP 5g 
Mangan sunphatMnSO4.H2OAR 500g 
HydroquinolinC9H7NOAR 25g 
Phèn crômKCr(SO4)2.12H2OAR 500g 
DEGC4H10O3AR 500ml 
Natri photphat dibasic tinh thểNa2HPO4.12H2OAR 500g 
A.FocmicHCOOHAR 500ml
 
A.PropionicC2H5COOHAR 500ml
 
n-ButanolC4H10OAR 500ml
 
Canxi hydroxitCa(OH)2AR 500g
 
Natri boracNa2B4O7.10H2OAR 500g 
Dầu Ceda FMP 25ml 
Đồng II oxit bộtCuOAR 500g 
TriclometanCHCl3AR 500ml 
Thuỷ ngân I CloruaHg2Cl2AR 250g 
Coban oxitCo2O3AR 100g 
PARC11H9N3O2AR 10g 
Natri sunphitNa2SO3AR 500g 
Trietanolamin(C2H5OH)3NAR 500ml 
A.SunphuricH2SO4AR 500ml 
Natri sunphuaNa2S.9H2OCP 500g 
ĐithizonC13H12H4SAR 5g 
VitaminCC6H8O6AR 25g 
Dung dịch Brom3%Br2AR 500ml 
Kẽm sunphatZnSO4.7H2OAR 500g 
Axetic anhydrit(CH3CO)2OAR 500ml 
Đồng sunphat tinh thểCuSO4.5H2OAR 500g
 
Natri photphatNa3PO4.12H2OAR 500g 
Thiếc sunphatSnSO4AR 500g 
Canxi CacbonatCaCO3AR 500g 
XylenC6H4(CH3)2AR 500ml 
BenzoylcloruaC7H5ClOAR 500ml 
Nhôm clorua khanAlCl3AR 500g 
A.NitricHNO3AR 500ml 
DietanolaminHN(Ch2CH2OH)2AR 500ml 
Kali cloruaKClAR 500g 
Natry tetraphenyl boronC24H20BNaAR 10g 
Đồng II cloruaCuCl2.2H2OAR 500g 
Canxi sunphatCaSO4.2H2OAR 500g 
FufuralC5H4O2AR 500ml 
Natri bisunphitNaHSO3AR 500g 
Natri azitNaN3AR 100g 
A.SunphanilicNH2C6H4SAR 100g 
PANC15H11N3OInd 5g 
Chì nitratPb(NO3)2AR 500g 
Amoni floruaNH4FAR 250g 
ETOOC20H12N3NaO7SAR 25g 
Ete dầu hoả 60-90 AR 500ml 
AxetonCH3COCH3AR 500ml 
Kẽm cloruaZnCl2AR 500g 
Thuỷ ngân iotđuaHgI2AR 100g 
Natri hydrosunphitNa2S2O4CP 500g 
Canxi Clorua tinh thểCaCl2.2H2OAR 500g 
Đồng II nitratCu(NO3)2.3H2OCP 500g 
Thuỷ ngân II nitratHg(NO3)2.H2OAR 500g 
Crom nitratCr(NO3)2AR 500g 
A.SalixilicC7H8O2N2AR 250g 
Bromo cresol tímC21H16Br2O5SInd 25g 
Nhôm tấmAlAR 250g 
Metyl etyl xetonC4H8OAR 500ml 
Kẽm axetatZn(CH3COO)2.2H2OAR 500g 
IAA CP 1g 
BenzenC6H6AR 500ml 
HeliotropinC8H6O3LR 500g 
Liti cloruaLiCl.H2OAR 500g 
NitrobenzenC6H5NO3AR 500ml 
Ete etylic(C2H5)2OAR 500ml
 
CloralhydratC2H3Cl3O2CP 250g 
Coban nitratCo(NO3)2.6H2OAR 100g 
Metyl meta acrylatC5H8O2CP 500ml 
A.CromicCrO3AR 500g 
Vôi xôda AR 500g 
IốtI2AR 250g 
A.AmidosulfuaricH3NO3SAR 100g 
A.FlosilisicH2SiF6CP 500ml 
NaftinaminC10H9NCP50g 
Xeri sunphatCeSO4.4H2OAR 25g 
Amoni sunphit(NH4)2SO3AR 500g 
Kali thioxyanatKSCNAR 500g
 
n-Amyl ancol AR 500ml 
XyclohexanC6H12AR 500ml 
Đi butyl phtalatC16H22O4AR 500ml 
Magiê oxitMgOAR 500g 
Kẽm hạtZnAR 500g 
Xeri oxitCeOAR 100g 
Bạc nitratAgNO3AR 100g
 
A.MetacrylicC4H6O2AR 500ml 
Thiếc II cloruaSnCl2.2H2OAR 500g 
Natri cromatNaCrO4.4H2OAR 500g 
Giemsa BR 25g 
Eosin Y TQ-AR-25g 
Kali feroxyanuaK4FeCN6.3H2OAR 500g 
Silicagen hút ẩmSiO2TQ-CN-25kg
 
Nhôm oxitAl2O3AR 500g 
Natri lauryl sunphatC12H25NaO4SAR 250g 
Antimon cloruaSbCl3AR 500g 
Natri benzoatNaC6H5COOAR 250g 
Etyl axetatCH3COOC2H5AR 500ml 
DL-AlaninCH3CH(NH2)COOHBR 25g 
NAAC12H1002AR 10g 
Cacbon đisunphuaCS2AR 500ml 
Amoni molipđat(NH4)6Mo7O24.4H2OAR 500g 
A.DodecanoicC12H24O2AR 500g 
Magiê sunphatMgSO4AR 500g 
TolidinC14H6N2AR 25g 
Metyl etyl xetonC4H8OAR 500ml 
Canxi kim loạiCaAR 500g 
Đường glucoC6H12O6.H2OAR 500g 
Tributtyl photphatC12H27O4PCP 500ml 
Malachit xanhC48H50N4O4.2H2C2O4Ind 100g 
Thuốc tímKMnO4AR 500g 
Axít gibberellic-GA3C19H22O6TQ-1kg
 
Amoni đicromat(NH4)2Cr2O7AR 500g 
Crom cloruaCrCl3AR 500g 
Kali bromatKBrO3TQ-CN-50kg
 
1,4 ButinđiolC4H6O2CP 500g 
Đồng sunphat tinh thểCuSO4.5H2OAR 500g 
A.NitricHNO3AR 2500ml 
Natri hyposunphitNa2S2O3.5H2OAR 500g 
Amoni cacbonat(NH4)2CO3AR 500g 
AninilinC6H5NH2AR 500ml 
Thuỷ ngân axetatHg(CH3COO)2AR 100g 
FocmalinHCHOAR 500ml 
Zirconi oxitZrO2AR 100g 
Alizarin đỏ SC14H7NaO7S.H2OInd 25g 
Thuỷ ngân II cloruaHgCl2AR 500g 
Liti sunphatLi2SO4.H2OAR 100g 
ToluenC6H5CH3AR 500ml
 
Metyl tímC25H30ClN3Ind 25g 
Natri bicacbonatNaHCO3AR 500g 
TetrahydrofuralC4H8OAR 500ml 
Natri oxalatNa2C2O4.2H2OAR 500g 
Kali nitratKNO3AR 500g
 
A.SucinicC4H6O4AR 500g 
Natri sunphitNa2SO3CP 500g 
Đi Metyl sunphoxitC2H6OSAR 500ml 
Axeton nitrylCH3CNAR 500ml 
Fucsin bazoC20H20ClN3AR 25g 
Kali photphat monobasicKH2PO4AR 500g 
1,4 ĐioxanC4H8O2AR 500ml 
A.StearicC18H36O2AR 500g 
Parafin lỏng CP 500ml 
BenzylancolC6H5CH2OHCP 500ml 
EtanolaminOHCH2CH2NH2AR 500ml 
DiclometanCH2Cl2AR 500ml 
MetanolCH3OHAR 500ml 
Crystal tímC25H30ClN3Ind 25g 
Oxit chì đỏPb3O4AR 500g 
Natri dimetylthiocacbamatC5H10NNaS2.2H2OAR 100g 
Niken cloruaNiCl2.6H2OAR 500g 
Amoni xitrat(NH4)3C6H5O7AR 500g 
beta NaftolC10H8OAR 100g 
AcrylamitC3H6NOAR 250g 
Thuỷ ngân II sunphatHgSO4AR 250g 
Kali pesunphatK2S2O8CP 500g 
Kali xyanuaKCNAR 500g 
BenzaldehitC6H5CHOAR 500ml 
Thiếc oxitSnO2AR 500g 
Natri photphat monobassicNaH2PO4.2H2OAR 500g 
Kali vàng xyanuaK2AuCN6AR 1g 
Than hoạt tínhCAR 500g 
StyrenC8H8CP 500ml 
Niken sunphatNiSO4.7H2OAR 500g 
Amyl axetatC7H14O2AR 500ml 
Mangan nitrat dung dịch 50%Mn(NO3)2CP 500ml 
Kali metabisunphitK2S2O5AR 500g 
Sắt III oxitFe2O3AR 500g 
Stronti cloruaSrCl2.6H2OCP 500g 
Chì đioxitPbO2AR 500g 
Titan oxitTiO2AR 500g 
1,2ĐicloetanClCH2CH2ClAR 500ml 
Aga-Aga BR 500g 
n-HexanC6H14AR 500ml 
Natri nitritNaNO2AR 500g 
A.SunphosalixylicC7H6O6S2.H2OAR 100g 
A.BromhydricHBrAR 500ml 
Catmi cloruaCdCl2AR 100g 
Dextro(C6H10O5)n.xH2OAR 500g 
ĐiphenylaminC12H11NAR 100g 
A.SunphuricH2SO4AR 2500ml
 
Cồn tuyệt đốiC2H5OHAR 500ml
 
A.AxeticCH3COOHAR 500ml 
Natri hypocloritNaOClCP 500ml 
Natri bohydruaNaBH4AR 100g 
Natri sunphat khanNa2SO4AR 500g
 
Natri laurylsunphatC12H25NaO3SCP 500g 
izo Amyl ancolC5H11OHAR 500ml 
A.BenzoicC6H5COOHAR 250g 
Natri floruaNaFAR 500g 
Amoni nikel sunphat(NH4)22Ni(SO4)2.6H2OAR 500g 
Chì axetat bazoPb(CH3COO)2.3H2OAR 500g 
A.ThioglycolicC2H4O2SAR100ml 
GlyoxanC2H2O2AR 500ml 
Nhôm sunphat tinh thểAl2(SO4)3.18H2OCP 500g 
NatriflosilicatNa2SiF6AR 500g 
Cacmin Ind 10g 
Tribrom metanCHBr3AR 100ml 
Kali đicromatK2Cr2O7AR 500g 
TricloaxeticCl3CCOOHCP 500g 
Coban sunphatCoSO4.7H2OAR 100g 
Stronti nitratSr(NO3)2AR 500g 
Antimon oxitSb2O3AR 500g 
Amoni sunphua(NH4)2SAR 500ml 
ResocxinolC6H6O2AR 100g 
Thioure(NH2)2CSAR 500g 
AcrylonitrylCH2=CHCNCP 500ml 
UrotropinC6H12N4CP 500g 
Kali hydroxitKOHAR 500g 
A.BoricH3BO3AR 500g 
Bitmut subnitrat4BiNO3(OH)2.BiO(OH)AR 500g 
Metyl dacamC14H14N3NaO3SAR 25g 
Amoni hydroxitNH4OHAR 2500ml 
KalicloratKClO3AR 500ml 
Thuỷ ngân I nitratHg2(NO3)2.2H2OAR 250g 
Axetyl axetonC5H8O2AR 500ml 
Mangan cacbonatMnCO3AR 500g 
Bari sunphatBaSO4AR 500ml 
Amoni cloruaNH4ClAR 500g 
Natri cacbonat khanNa2CO3AR 500g 
Alizarin vàng RC13H8N3NaO5Ind 25g 
Gielatin BR 500g
 
Bari cloruaBaCl2.2H2OAR 500g 
Magiê cloruaMgCl2.6H2OAR 500g 
1,2DinitrophenylhydrazinC6H6N4O4AR 25g 
Đồng I cloruaCuClAR 500g 
Amoni thioxyanatNH4SCNAR 500g 
Canxi axetatCa(CH3COO)2.H2OAR 500g 
Kali feryxyanuaK3FeCN6AR 500g 
IBAC12H13NO2AR 1g 
Chì sunphatPbSO4AR 500g 
Tetraclorua cacbonCCl4AR 500ml
 
A.PhotphoricH3PO4AR 500ml 
Crom oxitCr2O3CP 500g 
Amoni sắt III sunphatNH4Fe(SO4)2.12H2OAR 500g 
Nhôm nitrat tinh thểAl(NO3)2.9H2OAR 500g 
Amido đen 10BC22H14N6Na2O9S2Ind 10g 
Sắt sunphuaFeSCP 500g 
Etyl axetatCH3COOC2H5AR 500ml 
Natri pyrophotphatNa4P2O7.10H2OAR 500g 
Coban cloruaCoCl2.6H2OAR 100g 
Thuỷ ngân oxit đỏHgOAR 100g 
Bitmut oxitBi2O3AR 500g 
Amoni nitratNH4NO3AR 500g 
Nhôm bộtAlAR 500g 
Xylenol dacamC31H30N2Na2O13SAR 5g 
Bromophenol xanhC19H10Br4O5SInd 25g 
Kali pyrosunphatK2S2O7AR 500g 
Natri cloruaNaClAR 500g 
Anhydric maleicC4H2O3AR 500g 
Thiếc hạtSnAR 500g 
Kali nhôm sun phatKAl(SO4)2AR 500g 
Natri stanatNaSnO3.9H2OCP 500g 
Axetandehit 40%CH3CHOAR 500ml 
Oxi giàH2O2 30%AR 500ml
 
Oxit chì vàngPbOAR 500g 
Sắt bộtFeCP 500g 
Na2EDTAC10H14N2Na2O8.H2OAR 250g 
Amoni pesunphat(NH4)2S2O8CP 500g 
Canxi nitratCa(NO3)2.4H2OCP 500g 
D.ManitolC6H14O6AR 100g 
Iso OctanC8H18AR 500ml 
A.Fumaric CP100g 
Anhydric succinicC4H4O3CP 100g 
Chì axetatPb(CH3COO)2.PbOHAR 1000g 
Axit ClohydricHClAR 2500ml 
Amoni xeri sunphat(NH4)2Ce(SO4)2.4H2OAR 25g 
Sắt III clorua tinh thểFeCl3.6H2OAR 500g 
Etylen Điamin(NH2CH2)2CP 500ml 
iso propanolC3H8OAR 500ml
 
Natri peroxitNa2O2AR 500g
 
MetylaminCH3NH2AR 500ml 
A.TactricC4H6O6AR 500g 
Canxi oxitCaOAR 500g 
Butyl axetatC5H1002AR 500ml 
Xanh metylenC16H18ClN3S.3H2OAR 25g 
Natri molipdatNa2MoO4AR 500g 
Kẽm bộtZnAR 500g 
Niken nitratNi(NO3)2AR 500g 
Mangan đioxitMnO2AR 250g 
Kali iodatKIO3AR 100g 
Natri dicromatNa2CrO7.2H2OAR 500g 
NinhydrinC9H4O3.H2OAR 5g 
Amoni pesunphat(NH4)2S2O8AR 500g 
Natri metabisunphitNa2S2O5AR 500g 
Metyl thimol xanhC37H44N2O12SAR 5g 
Kali bicacbonatKHCO3AR 500g 
Photpho đỏPAR 500g 
PhenolftaleinC20H14O4AR 25g 
Anhydric phtalicC8H4O3AR 500g 
Para Focmaldehit(CH2O)nAR 500g 
Muối Morh(NH4)2Fe(SO4)2.6H2OAR 500g 
Nhôm foilAlAR 500g 
Natri xitratNa3C6H5O7AR 500g 
A.SunphamicH2NSO3AR 100g 
Na2EDTAC10H14N2Na2O8.H2OTQ-CN-25kg
 
Magiê bộtMgCP 500g 
Thiếc IV cloruaSnCl4.5H2OAR 500g 
Phenol đỏC19H14O5SInd 25g 
Hydrazin sunphatNH2.NH2.H2SO4AR 100g 
Bạc sunphatAg2SO4AR 100g 
Sắt III nitratFe(NO3)3.9H2OAR 500g 
Dietylamin(C2H5)2NHAR 500ml 
PVP CP 250g 
Kali Natri tactratKNaC4H4O6.4H2OTQ-CN-25kg 
iso ButanolC4H9OHAR 500ml 
Etylen glycol(C2H2.OH)2AR 500ml 
Kali antimoni tactratC4H4KO7Sb.1/2H2OAR 500g 
A.AcrylicC3H4O2CP 500ml 
A.Picric(OH)C6H2(NO3)3AR 25g 
1-OctanolC8H18OAR 500ml 
1-10 PhenaltrolinC12H8N2.H2OAR 5g 
Thuốc thử nồng độ Vichemgold trong quá trình chiết tách vàng từ quặngA-BTQ
 
Axit sunphuaricH2SO4China – AR – 500ml
 
Axit NitricHNO3TQ – AR – 500ml 
Natri hydroxitNaOHTQ-AR-0,5kg

Đối tác nước ngoài


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php53/var/lib/php/session/sess_73imgpsv4g6hbh1m16v8kopqj1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session) in Unknown on line 0