Các thiết bị chung cho phòng phân tích vi sinh -công nghệ sinh học

 Thiết bị phòng thí nghiệm, hóa chất trong lĩnh vực công nghệ sinh học:

– Hệ thống điện di và phân tích kết quả tự động, phát hiện GMO, kiểm tra độ tinh sạch mẫu, kiểm tra chất lượng thuỷ sản,…

– Hệ thống ELISA, hệ thống Real-time PCR, PCR, PCR reagents. Hệ thống DNA Microarray scanner.

– Thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học: Hệ thống biến tính và lai ứng dụng trong kỹ thuật FISH. Hoá chất xét nghiệm bằng kỹ thuật FISH. Thiết bị điện di (Electrophoretic Blotting system). Hệ thống điện di DNA, protein, bộ nguồn điện di. Hệ thống tự động ly trích DNA, RNA. Hoá chất sinh học phân tử, kits xét nghiệm.

– Hệ thống chụp ảnh gel. Hệ thống chụp ảnh X-ray. Hệ thống chụp ảnh huỳnnh quang, luminescene.

– Hệ thống phân tích tự động các tương tác giữa các phân tử sinh học (protein, DNA, RNA). Hệ thống phân tích giữa các phân tử và màng tế bào.

– Máy đếm tế bào tự động. Máy đo quang phổ UV-VIS. Máy lắc, ủ nuôi cấy tế bào.

– Hệ thống lên men.

– Tủ đông sâu lưu trữ mẫu.

– Máy đông khô, hệ thống đông khô.

– Lồng nuôi và thử nghiệm động vật.

– Thiết bị phòng thí nghiệm: bảo vệ người thao tác. Thiết bị rửa và tiệt trùng.

– Hoá chất nuôi cấy mô tế bào thực vật. Hoá chất nghiên cứu bệnh học trên cây. Dụng cụ nuôi cấy mô. Thiết bị, kháng thể và kits sử dụng cho kỹ thuật flow cytometry. Hoá chất phục vụ nghiên cứu tế bào gốc. Hoá chất nuôi cấy tế bào động vật,…

– Dụng cụ bảo hộ cá nhân dùng cho phòng an toàn sinh học, bệnh viện, công ty dược phẩm

Bình luận

Đối tác nước ngoài